top of page
Papers Creative Agency

הרשמה לסדנת

 פיתוח חשיבה יצירתית 

תודה על פנייתך

טכניקות לזיהוי השפעת המרחב על איכות החיים ותפקוד האדם.

זיהוי חסימות ויצירת פתרונות מקוריים

שימוש בקיים כאפשרות ליצור משהו חדש

הקניית כלים לפיתוח חשיבה יצירתית

פיתוח קו אישי

בהנחיית לאורה ורבין

אמנית, מעצבת ומומחית לחשיבה יוצרת בוגרת בצלאל

bottom of page