top of page

כוח אדם - האתגר האמיתי בעסק

 

אחת הבעיות הגדולות בעסק, הינה נושא כוח האדם. לא תמיד אנו משכילים לדעת איך לבחור את האנשים הנכונים לתפקידים המתאימים, כאלו שימקסמו את היכולות של העובדים, ויביאו לתפוקה גבוהה. מנסיונינו, ישנן 2 סיבות עיקריות לכישלונות הללו:

 

1. חוסר בתרשים ארגוני נכון אשר מציב את האדם בפוזיציה המתאימה.

 

2. העדר הבנה ניהולית איך לשים את העובד בתפקיד, לחפוף אותו, לנהל ולפקח עליו, ולמדוד את התפוקה שלו.

 

 

אחד הדברים הראשונים שאנו מיישמים בעסק, הינו קביעה של תפקידי המפתח הנכונים עבורו, ואיוש התפקידים הללו באנשים טובים. כאשר זה נעשה נכונה, ההצלחה מגיעה במהירות.

 

הרבה פעמים בעלי עסקים מחפשים עובדים שהם "עילוי", כדי שיצליחו לייצר בצורה טובה. הם מרגישים שהצריך להיות "פנומן" כדי להצליח לייצר משהו בסביבה הלא מאורגנת שלהם. ייתכן והם צודקים, מהממקום שהם נמצאים, אך חשוב לציין שמנסיונינו העובדים לא חייבים להיות "קוסמים" בכדי לתת תפוקה טובה, ואין לחפש כאלה. אנשים טובים, עם הכשרה מתאימה ובעלי נכונות, בניהול ופיקוח טוב, יעשו עבודה מצויינת לקידום האינטרסים של העסק.

 

זה נכון בכל תפקיד. הידיעה שהם חלק מארגון בריא, אשר מנהל אותם בצורה שפויה, עיקבית ויעילה, ללא גחמות, מספיקה להם להיות יציבים ופרודוקטיבים.

bottom of page