top of page

מהו מנהל ואיך מנהלים עסק?

 

תפקיד המנהל הינו, על פי סקרים, התפקיד התובעני, הלא מוערך וכפוי הטובה ביותר. עקב אי הבנת התפקיד והמורכבויות שלו וכישלונות בישום, אנשים טובים הגיעו למצב שהם מעדיפים לא לנהל דבר מלבד עצמם.

 

הדבר ניכר גם אצל בעלי עסקים, אשר "נתקעים" בתפקיד מנהל העסק בלית ברירה, ומרגישים די אומללים לגבי זה. רבים אינם אינם יכולים להחזיק את תפקיד המנהל לאו דווקא עקב חוסר יכולת, אלא בעקבות היותם אחראים על היצור של מוצרי העסק, לעיתים בכוחות עצמם פיזית, וכל העסק נשאר ללא ניהול תקין של שאר האגפים האדמיניסטרטיביים כמו כספים, שיווק ומכירות, כוח אדם וכו'.

 

כאשר אנו נכנסים לעסק ומגדירים את המנהלים שלו, אנו מוודאים כדבר ראשון שיש להם יכולת לבצעו מבחינת לו"ז וזמינות, כך שהם לא נושאים משרה נוספת אשר מונעת מהם את היכולת לנהל ולפקח על פעילות העסק באופן שוטף.

 

 

לאחר מכן, אנו מגדירים את הבסיס של תפקיד המנהל "דאגה שהעבודה תתבצע", ורואים מהם הרוטינות והנהלים היומיומיים הרלוונטיים לעסק הנדון, על מנת לשמור אותו בתפקוד תקין.

 

לאחר מכן אנו מרחיבים את תחומי האחריות, בונים היררכייה נכונה, מבססים ערוצי פיקוד וניהול ומחדדים את הפונקציות אשר צריכות להתבצע בכל אחד מהתפקידים אשר מתחת למנהל.

 

כמו כן אנו מקפידים לבנות דרך יעילה למעקב אחר התפקוד של כל אגף בעסק מבחינת כמות המוצרים אשר יצר, כלומר בניה של סטטיסטיקות וליקוטם על בסיס שבועי וחודשי. כך יש לנו דרך יעילה לנהל, על פי תוצאות בשטח, ולא לפי תחושות או רגשות אישיים לגבי התפקוד של אנשי הצוות.

 

הנקודות הללו הן ההתחלה לביסוס תקין של העסק, וגורמות לכך שתפקיד המנהל שלו יהיה לכל הפחות אפשרי. מתוך ההצלחה הזאת אנו ממשיכים להגדיל את הידע של המנהל בתחום, ולהגדיל את האחריות והשליטה שלו בפעילויות השונות של העסק, עד למצב האופטימלי של ניהול תקין של העסק על בסיס יומי, קביעת יעדים לכל אגף ומחלקה והקפדה לאורך היום על ביצוע ותפוקה נכונה.

 

אם אתה מרגיש שהנושא הזה צריך שיפור אצלך בעסק, נשמח להפגש ולהראות עוד מהיתרונות של השיטה הנ"ל.

bottom of page