top of page

להאזין | להנות | להתרגש

הקלטה מלאה של הגדת הפסח

בקולו של דן כנר

ושירי ההגדה בביצוע של

האחים גיא ורועי זוארץ

מתנה מרגשת, מקורית ומיוחדת

ערכה מעוצבת ומהודרת הכוללת

ספר ההגדה של פסח ותקליטור שמע

קול ההגדה

מחירים מיוחדים ברכישה כמותית עבור ארגונים, חברות וועדי עובדים

bottom of page