top of page

חדש:

ייעוץ משכנתא ל'מחיר למשתכן'

המשפחה היא הכל בשבילך!

התחייבות לתמהיל הטוב ביותר,

לתנאים הטובים ביותר, ולריביות הנמוכות ביותר!

 שרות ייחודי לתושבי צפון הארץ נהריה עד חדרה

עבור לקוחות שלא היו מוגבלים בשלוש שנים האחרונות ולא חזרו להם יותר משני ש'קים או הוראות קבע בשנה האחרונה 

משכנתא בקיבוצים

לטובת זכאים

'בנים ממשיכים'

ללא שיוך

משכנתא

לכל מטרה

לטובת כיסוי חובות, סילוק הלוואות,

סגירת מינוס או לכל מטרה אחרת

נדרש נכס

לשעבוד

מחזור משכנתא

לטובת שיפור ריביות, קיצור תקופה,

הורדת החזר חודשי ושיפור תנאי

ההלוואה

משכנתא חדשה

​לטובת רכישת דירה

 

נדרש לפחות

25% הון עצמי

bottom of page