top of page

"לכל חומר יש משמעות"

20150825160807-light-bulb-idea-inspiration
retro-future-home

שנה טובה

לכל חברינו!

שנה של עיצוב.

יצירה.

ואהבה.

לכל חברינו, ידידינו ואוהבינו

השנה הזאת במיוחד

אנו רוצים לאחל לכם

שתאחז בכם האופטימיות

ולא תרפה

תלווה אתכם בדרך בה תלכו

צעד צעד עד יתגשמו כל החלומות

אשר מעז ליבכם לבקש

שנה טובה ומאושרת שתהיה לכולם

Israeli Design School

המרכז הישראלי לעיצוב
 

משמיל וייסמן וכל הצוות


 

הבית - המרכז הישראלי לעיצוב בע"מ | הארד 9 ת"א | משרד 03-6498415 | נייד של חיה, יועצת הלימודים 050-6757073

 

© כל הזכויות שמורות.

 

הוקם ע"י רועי קיש יועצים

לימודי המשך למעצבים

bottom of page