top of page

Cookies

נבקש להסב את תשומת לבך לכך שהאתר עושה שימוש ב"עוגיות/קוקיס" (Cookies).

הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות

הדפדפן שלך מאפשרות זאת.

באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי

של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע";).

הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר,

מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר.

באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר.

ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של

החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים.

כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם

והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת

פרטים.

המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה

יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח.

אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות

בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות

מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

אנו מתחייבים לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק.

אנו מתחייבים כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו לקבל הצעת מחיר או פרטים נוספים בגין מוצרי החברה.

אנו משתמשים ב"עוגיות" המאפשרות לנו להחזיר לכם מודעות פרסום.

אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע של כל הגולשים אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.

bottom of page